Näytevalmennukset

Tervetuloa valmennuksiin

Normaalisti valmennuksemme kestävät useita kuukausia tai jopa vuosia. Jotta voisit helpommin ymmärtää millä keinoin työtehoa ja työssäjaksamista parannamme, voit tilata lyhyemmän näytevalmennuksen yritykseesi tai yhteisöösi.  Alla lyhyet tuotekuvaukset totalRESETin tuoteperheen lyhyemmistä näytevalmennuksista. Valmennuksen yksityiskohtien toteutuksesta lisää jyrki@mentalclinic.fi tai +358 400 603 290

 (4 - 8 h)

Kehon kolmen eri osa-alueen mielen, sydämen ja oikeanlaisen ravinnon valmentava luento.

Tavoitteet: Muodostaa kokonaiskäsitys siitä mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstön energisyyden paranemiseen ja yrityksen pitkäaikaisen tuottavuuden kasvuun.

(2-4h)

Tunteet ja ajattelu ovat eniten toimintaamme sääteleviä tekijöitä. MindRESET osiossa käymme läpi minkälaisilla eri ajattelumalleilla säädellään tunteidemme joko rakentavaa tai rikkovaa vaikutusta tekemiseemme.
Teoriana tässä osiossa käytetään fil.tri, psykologi ja terapeutti Taibi Kahlerin kehittämää Process Communication Model menetelmää. Yli 15 video ja haastattelututkimuksiin pohjautuva PCM menetelmä on palkittu ja tehokas työkalu jolla voidaan merkittävästi vaikuttaa ihmisten tuottavuuden paranemiseen. Keskeisinä kehittämisen osa-alueina kehittyvät kommunikaatiotaidot sekä parempi ymmärrys stressin toimintamekanismeista ihmisten välisessä vuorovaikutustilanteissa.

(2h)

HeartRESET saamme tietää miten negatiiviset, positiiviset tunteemme, uni ja fyysinen harjoittelu vaikuttavat hermoston kautta sydämemme toimintakykyyn. Kaiken perustana käytämme kotimaisen FirstBeat menetelmän meille tarjoamia työkaluja. Tässä osiossa selviää myös miten ihminen kokee työn ja vapaa-ajan kuormittuvuuden, sekä miten hän niistä parhaiten palautuu.

(2h)

Kun tulee puhe ravinnosta löytyy uskomaton määrä erilaisia totuuksia mitä meidän tulisi syödä ja millainen on hyvä ruokavalio. Harvat meistä kuitenkin panostavat kunnolla ravintoaineiden laatuun ja syövät terveellisesti . Tässä osiossa käymme läpi miten eri ravintoaineet vaikuttavat elimistöömme ja energisyyteemme, milloin ja miten aineenvaihduntaamme toimintaan olisi syytä puuttua.

(4h)
 
Tämä näytevalmennus vedetään erillisenä ( ei edellisiin yhdistettynä). Tuotekuvaus videoineen valmennukset sivuilla.
Tiedustelut
jyrki@mentalclinic.fi