Valmennukset

Valmennukset

Yritysvalmennuksemme rakennetaan tukemaan yrityksen kehitysstrategiaa ja pitkäjänteistä tuottavuutta. Olipa sitten kyseessä johtamisen, myynnin, työhyvinvoinnin, asiakaspalvelun tai jonkin muun osa-alueen kehittäminen, pitää perusasioiden olla ensin kunnossa. Kun ihmisen henkinen, fyysinen ja sosiaalinen pohja kestää voi hän lähennellä suorituskykynsä maksimia ja hetkellisesti jopa ylittää itsensä. Jos kuorma suhteessa ihmisen kantokykyyn kasvaa liian suureksi on edessä usein emotionaalinen, fyysinen ja lopulta sosiaalinen ylirasitustila. Tuon ylirasitustilan merkit huomataan usein myöhään ja tilaa hoidetaan usein vasta kun sen hoitaminen tulee sangen kalliiksi. Nyt yli 20 - vuoden kokemukset lukuisista asiakasrajapinnassa opituista opetuksista on tuotteistettu siten, että panos/tuotossuhde hakee vertaistaan. Alla tuotekuvaukset kirjallisesti ja videoina.

TotalReset on erityisesti johtoryhmille, projektitiimeille sekä tuottavuudesta kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille suunnattu, neljästä eri moduulista koostuva hyvinvointi ja -tuottavuusohjelma. Minimissään 1kk – useita vuosia kestävän ohjelman aikana voimme resetoida yhden, kaksi tai kaikki neljä henkilökohtaiseen tuottavuuteen liittyvää osatekijää. Näillä kaikilla on merkitystä tärkeiden osaajienne kykyyn vastata strategianne vaatimiin haasteisiin. Yhdenkin osa-alueen puutteellinen hallinta voi joissain olosuhteissa romahduttaa kyseisen yksilön kyvyn tuottaa tarvittavaa lisäarvoa omalle yritykselleen.
Filosofian tri, psykologi ja terapeutti Taibi Kahlerin kehittämä PCM Process Communication Model menetelmä on palkittu ja erittäin tehokas menetelmä ymmärtää miten psykologiset tarpeet tai niiden puute vaikuttavat ihmisen tuottavuuteen ja stressikäyttäytymiseen. NASAn astronautteja varten kehitetyn persoonallisuusanalyysin avulla ovat monet merkittävät organisaatiot maailmassa pystyneet paremmin motivoimaan ihmisiä organisaatioiden kaikilla tasoilla. Sen lisäksi että mindReset antaa paremmat välineet johtoryhmätyöskentelyyn ja kommunikointiin työntekijöiden kanssa, valmistaa se osallistujia mentaalisesti tuleville cellRESET ja heartRESET ohjelmille.
HeartRESETin tavoitteena on turvata aivojen, sydämen ja suoliston maksimaalinen toimintakyky. Niitä parannetaan keskittymällä liikunnan oikeaan intensiteettiin, jonka tavoitteena on aineenvaihdunnan tehostaminen ja liikunnan huoltava, ei liian kuormittava taso. HeartRESET osion keskeisenä indikaattorina toimii Suomalainen, kansainvälisestikin tunnettu FirstBeat menetelmä.
Ravinnon laadusta ja ravinnosta yleensä riittää mielipiteitä ja näkemyksiä joka lähtöön. Toimittuamme vuosia erilaisten hyvinvointi ja tuottavuusohjelmien parissa, olemme vihdoin löytäneet sen mikä todella toimii. CellRESET on käytännönläheinen, yksinkertaisen ja ennen kaikkea tuloksia tuottava ohjelma ihmisen aineenvaihdunnan ja energisyyden lisäämiseen. 28 + 90 päivää kestävän ohjelman tulokset ovat sellaisia mitä emme ole millään muulla ohjelmalla onnistuneet saavuttamaan.
Yhdessä valmennuyhtiö Varapuun kanssa toteutettu MoneyRESETin pohjana on Taitavaksi Rahan kanssa valmennus. B to C puolella toimivan valmennuksen rinnalle B to B puolen valmennuksen syntyyn vaikutti 2500 eri tason henkilöllä toteutettu kysely, jonka tulokset olivat jokseenkin yllättävät. Eri organisaatioiden tasoilla, eri toimialoilla ja eri ikäryhmille toteutetussa työtyytyväisyyskyselyssä eniten työhyvinvointia heikentäväksi tekijäksi nousi yllättäen huoli henkilökohtaisesta taloudesta. MoneyRESET valmennuksen tärkein päämäärä on opettaa osallistujat manageroimaan sekä omaa, että yrityksen taloutta.